LT EN RU
APIE MUS -> Gli ABC-ATMINTIN PIRKJUI
 

              
                
A T M I N T I N    P I R K J U I

1. Gles transportuokite pakuotas, nes jos bijo sauls,
  skersvjo, alio.
2. Dovanokite gles be pakavimo.
3. Prie merkiant btinai atnaujinkite kot pjv
  (geriau atriu peiliu) .
4. Merkite var nusistovjus vanden.
5. Gls gyvens ilgiau, jei vanden pilsite tam tikslui
  skirt priemoni .
6. Nelaikykite gli prie vaisi, j iskiriamas etilenas 
  kenkia glms .
7. Gli lapai neturi mirkti vandenyje, jie pva ir 
  sutrumpina gli gyvenim .
8. Nepamirkite papildyti vandens atsargas kompozicijoms induose.
9. Gli paskirtis diuginti mog sveikinimo akimirk.
10. Nepergyvenkite, jei gls nuvyto, o skubkite pas mus
       pirkti viei !
    

 

2005 L. Ribokienės firma "Pas Lidiją"
Sprendimas Aiva Sistema